nav
nav
Zelda Cavern Forums

No. 1 - Friendship Ring
No. 2 - Power Ring L-1
No. 3 - Power Ring L-2
No. 4 - Power Ring L-3
No. 5 - Armor Ring L-1
No. 6 - Armor Ring L-2
No. 7 - Armor Ring L-3
No. 8 - Red Ring
No. 9 - Blue Ring
No. 10 - Green Ring
No. 11 - Cursed Ring
No. 12 - Expert's Ring
No. 13 - Blast Ring
No. 14 - Rang Ring L-1
No. 15 - GBA Time Ring
No. 16 - Maple's Ring
No. 17 - Steadfast Ring
No. 18 - Pegasus Ring
No. 19 - Toss Ring
No. 20 - Heart Ring L-1
No. 21 - Heart Ring L-2
No. 22 - Swimmer's Ring
No. 23 - Charge Ring
No. 24 - Light Ring L-1
No. 25 - Light Ring L-2
No. 26 - Bomber's Ring
No. 27 - Green Luck Ring
No. 28 - Blue Luck Ring
No. 29 - Gold Luck Ring
No. 30 - Red Luck Ring
No. 31 - Green Holy Ring
No. 32 - Blue Holy Ring
No. 33 - Red Holy Ring
No. 34 - Snowshoe Ring
No. 35 - Roc's Ring
No. 36 - Quicksand Ring
No. 37 - Red Joy Ring
No. 38 - Blue Joy Ring
No. 39 - Gold Joy Ring
No. 40 - Green Joy Ring
No. 41 - Discovery Ring
No. 42 - Rang Ring L-2
No. 43 - Octo Ring
No. 44 - Moblin Ring
No. 45 - Like Like Ring
No. 46 - Subrosian Ring
No. 47 - First Gen Ring
No. 48 - Spin Ring
No. 49 - Bombproof Ring
No. 50 - Energy Ring
No. 51 - Dbl. Edge Ring
No. 52 - GBA Nature Ring
No. 53 - Slayer's Ring
No. 54 - Rupee Ring
No. 55 - Victory Ring
No. 56 - Sign Ring
No. 57 - 100th Ring
No. 58 - Whisp Ring
No. 59 - Gasha Ring
No. 60 - Peace Ring
No. 61 - Zora Ring
No. 62 - Fist Ring
No. 63 - Whimsical Ring
No. 64 - Protection Ring